Osteoporosskolan gör skillnad

Osteoporos (benskörhet), är en sjukdom som drabbar skelettet med minskad benmassa/bentäthet som följd. I Sverige inträffar cirka 124 000 osteoporosfrakturer per år och på Sabbatsbergsgeriatriken har nu en osteoporosskola startat för att hjälpa patienter. Idag 20 oktober på internationella osteoporosdagen uppmärksammar vi skolan.

 

För de som drabbas av osteoporos är vikten av kunskap om hälsa och träning till stor hjälp och sedan maj i år finns en osteoporosskola vid osteoporosmottagningen på Sabbatsbergsgeriatriken. Skolan är en blandning av patientutbildning och träning i grupp.

Träffar olika yrkeskategorier

På de åtta träffarna som skolan erbjuder får patienterna träffa olika yrkeskategorier såsom läkare, dietist, arbetsterapeut eller fysioterapeut och lära sig både om sjukdomen, hur den kan behandlas, vardagliga strategier för säkra lyft och träning.
– Träningen bygger på tre grundstenar: styrketräning inklusive viktbärande övningar, balansträning och rygghälsa med fokus på upprätt hållning och ryggmuskler berättar Julia Hamilton, specialistsjukgymnast inom äldres hälsa och en av ledarna för skolan.

Teoripass och fysiskt träning

Just den här gången är det fem kvinnor som tar plats på dagens eftermiddagslektion som är den näst sista av de åtta träffarna.
Passet inleds med en teorilektion och alla lyssnar koncentrerat och uppmärksamt när Julia Hamilton berättar om dagens tema ”Kostråd vid osteoporos”.

Idag får de bland annat lära sig mer om hur man hittar källor till protein, vitaminer och mineraler och om D-vitaminets betydelse för skelettet. Deltagarna ställer intresserade frågor och flikar in vad de själva försöker äta och tänka på kring sin egen kost. Några näringsrika och hälsosamma recept bjuds det också på.

Förbättrad balans och ny kunskap

Efter teoripasset byter deltagarna om till träningskläder då fysisk träning står på schemat. Olika balans-, styrke- och ryggövningar varvas flitigt i rummet med ledarna Julia Hamilton och Anh Vu Stenström leg. fysioterapeut som finns till hands och assisterar.

I ett av salens hörn står en av deltagarna och balanserar på ett ben med en stol som stöd framför sig under tiden som hon berättar att hennes balans förbättrats efter hon tränat här.


En annan deltagarna fyller i och berättar att hon fått lära sig om hur olika fysiska övningar stärker olika muskler i kroppen.

Fysisk aktivitet på recept

– När de åtta träffarna är slut får patienten Fysisk aktivitet på recept (FaR) och efter sex-tolv veckor efter skolans avslut erbjuds patienten en individuell uppföljning, berättar Jula Hamilton. Med FaR blir aktiviteten en fortsatt del av behandlingen och kan anpassas till patientens förutsättningar och önskemål.

Hoppas utöka på sikt

Osteoporosskolan är redan mycket populär fastän den är nystartad. – Just nu är det patienter som är inskrivna på vår osteoporosmottagning som är aktuella och det finns en kö med intresserade som vi arbetar med. Men förhoppningsvis kan vi på sikt utöka skolan och ta emot fler patienter, avslutar Julia Hamilton.

Julia Hamilton, specilistsjukgymnast inom äldres hälsa och Anh Vu Stenström, legitimerad fysioterapeut leder osteoporosskolan.

 

Fakta om osteoporos

Osteoporos (benskörhet) är en sjukdom som mest drabbar kvinnor och det är till stor del följd av en minskad östrogenproduktion i samband med klimakteriet.

I Sverige inträffar cirka 338 osteoporosfrakturer per dag, vilket är bland de högsta i världen. Osteoporos ökar risken för frakturer och de vanligaste frakturerna sker i handled, överarm, kotor (bröst-ländrygg), höft och bäcken.

Man räknar med att varannan kvinna och var fjärde man över 50 år kommer att drabbas av en osteoporosfraktur.

Människan bygger upp sin benmassa/bentäthet i unga år och tonåren och den stärks genom att vara fysiskt aktiv och äta en bra kost. Vid 25 års ålder är bentätheten som allra störst och skelettet som starkast.