Våra avdelningar

Med bred erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi geriatrisk vård, behandling och rehabilitering med både dig och dina närstående i centrum. Våra avdelningar har viss inriktning mot hjärtsvikt/KOL, ortopediska åkommor, stroke och kognitiv sjukdom.

Vi är specialiserade på vård av äldre och tar emot dig som försämrats i din kroniska sjukdom eller nyinsjuknat med akuta besvär av olika slag. Vi erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering.

På våra avdelningar arbetar vi i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har även tillgång till dietist, kurator och logoped. 

Vi har ett nära samarbete med andra medicinska och kirurgiska specialiteter, andra vårdverksamheter, öppenvårdsrehabilitering, primärvård och kommun.

Avdelning 61

Avdelning 61 är en akutgeriatrisk avdelning med inriktning mot hjärtsvikt och KOL. 

Telefonnummer: 08-123 380 61
Öppet: Måndag-fredag dygnet runt

Enhetschef: Christina Moberg
Ansvarig läkare: Faten Sako

Våra besöksrutiner
Våra e-tjänster
Hitta till oss

Avdelning 71

Avdelning 71 är en akutgeriatrisk avdelning med inriktning mot ortopedi och stroke. Ortopediska patienter kommer direkt från akutmottagning eller från vårdavdelning på akutsjukhuset i nära anslutning till operation. 

Telefonnummer: 08-123 380 71
Öppet: Måndag-fredag dygnet runt

Enhetschef: Jenny Larsson 
Ansvarig läkare: Elvira Muftic

Våra besöksrutiner
Våra e-tjänster
Hitta till oss

Avdelning 72

Avdelning 72 är en akutgeriatrisk vårdavdelning för patienter med bärarskap av MRSAAvdelningen har enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. 

Telefonnummer: 08-123 380 72
Öppet: Måndag-fredag dygnet runt

Enhetschef: Sandra Palomera Silva
Ansvarig läkare: Malin Engström

Våra besöksrutiner
Våra e-tjänster
Hitta till oss

Avdelning 81

Avdelning 81 är en akutgeriatrisk avdelning med inriktning mot ortopedi. Vid ortopedisk åkomma kommer du direkt från akutmottagning eller från vårdavdelning på akutsjukhuset i nära anslutning till operation. 

Telefonnummer: 08-123 380 81
Öppet: Måndag-fredag dygnet runt

Enhetschef: Marit Emerén
Ansvarig läkare: Ann-Christine Nordström

Våra besöksrutiner
Våra e-tjänster
Hitta till oss

Avdelning 82

Avdelning 82 är en akutgeriatrisk avdelning med inriktning mot kognitiv sjukdom. Avdelningen har inriktning mot kognitiv sjukdom som innefattar olika typer av påverkan på minne och tänkande. 

Telefonnummer: 08-123 380 82
Öppet: Måndag-fredag dygnet runt

Enhetschef: Annika Edoff
Ansvarig läkare: Cecilia Bönke

Våra besöksrutiner
Våra e-tjänster
Hitta till oss

Hitta till oss

Vi finns på på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5 i Stockholm.

Huvudentrén har öppet måndag-fredag 06.30-19, lördag-söndag 08.30-19. För besök övriga tider var god ring på porttelefonen till höger om entrén. 

För dig som kommer med bil finns det bra med parkeringsmöjligheter. Dels utanför huvudentrén till sjukhuset på Olivecronas väg 5, men också utanför ingången på Olivecronas väg 1.

Kommer du med kommunala transportmedel är tunnelbana/pendeltågstation Odenplan närmast. Besök sl.se för aktuell information.