Välkommen till geriatriken i Stockholms läns sjukvårdsområde

Välkommen till geriatriken i Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi finns vid två kliniker - på Jakobsbergs sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Vi erbjuder geriatrisk vård till dig som bor i Stockholms län.

Geriatrik - Från akutvård till att se resultat av insatser

Geriatrik är framtidens vård

Se filmen om hur det är att jobba inom geriatrik.

Så samverkar Sabbatsbergsgeriatriken och SÖS Akuten kring den sköra och äldre patienten

Målet med samarbetet mellan Sabbatsbergsgeriatriken och Södersjukhusets akutmottagning är att korta vistelsetiden för den sköra äldre patienten på akuten. — Långa väntetider på akutmottagning i hög ålder kan innebära en risk för komplikationer. Går det att undvika ska vi förstås jobba gemensamt för det, säger Malin Engström läkarchef och specialist i geriatrik på Sabbatsbergsgeriatriken.

Patienten i fokus

Förstärkt utskrivning - för en tryggare hemgång

Förstärkt utskrivning ska underlätta och kvalitetssäkra övergång mellan olika vårdformer för den äldre patienten som har störst behov av det geriatriska teamet.

Den första kontakten inleds under patientens slutenvårdstillfälle hos oss. Tackar patienten ja till inskrivning i Förstärkt utskrivning kommer patienten att få hembesök av det geriatriska teamet.

Läs mer här.

Kom och jobba med oss!

Geriatriken utvecklas snabbt och ger dig stora karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Med lång och bred erfarenhet bedriver vi geriatrisk vård i Stockholms län vid två kliniker - Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken. Vi arbetar i team med olika professioner, vilket gör ett jobb hos oss extra stimulerande och utmanande.

Hör Cecilia och Johanna berätta om sina jobb i filmen här.

Vård efter dina behov

Med lång erfarenhet och mycket kunskap  erbjuder vi dig en trygg och säker vård utifrån dina behov och förutsättningar.

Vad är geriatrik?

Geriatrik är den sjukvård som utreder, behandlar och rehabiliterar sjukdomar som uppkommer med stigande ålder.

Ju äldre du blir, desto högre blir risken att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall samtidigt som kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar. Det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor.

Det kallas för åldersskörhet.

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen att jobba med oss på geriatriken!