Välkommen till geriatriken i Stockholms läns sjukvårdsområde

Välkommen till geriatriken i Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi finns vid två kliniker - på Jakobsbergs sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Vi erbjuder geriatrisk vård till dig som bor i Stockholms län.

Vård efter dina behov

Med lång erfarenhet och mycket kunskap kring att utreda, behandla, vårda och rehabilitera erbjuder vi dig en trygg och säker vård utifrån dina behov och förutsättningar. Vården planerar vi tillsammans med dig och dina närstående.

Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team kring varje patient. I teamen finns alltid en läkare för att ge dig en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt. Vi tar också ofta emot studerande som blir delaktiga i teamen och i din vård.

Vår verksamhet finns på Sabbatsbergs sjukhus och Jakobsbergs sjukhus. Välkommen till oss!

Julia Hamilton, sjukgymnast på Sabbatsbergsgeriatriken

Gratulerar medarbetare till specialistkompetens

Den 20 december 2021 tog Julia Hamilton, Sabbatsbergsgeriatriken, examen som specialistsjukgymnast inom Äldres hälsa efter tre års studier. Det är en akademisk kompetens på magisternivå och klinisk handledning på geriatrisk klinik.

Vi gratulerade Julia till examen och passade på att få en pratstund med henne.

Kom och jobba med oss!

Geriatriken utvecklas snabbt och ger dig stora karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Med lång och bred erfarenhet bedriver vi geriatrisk vård i Stockholms län vid två kliniker - Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken. Vi arbetar i team med olika professioner, vilket gör ett jobb hos oss extra stimulerande och utmanande.

Hör Cecilia och Johanna berätta om sina jobb i filmen här.

Vad är geriatrik?

Geriatrik är den sjukvård som utreder, behandlar och rehabiliterar sjukdomar som uppkommer med stigande ålder.

Ju äldre du blir, desto högre blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall.

Kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar. Det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor.

Det kallas för åldersskörhet.

Utbilda dig hos oss

Du som studerar är varmt välkommen att göra din praktik hos oss. Vi erbjuder dig träning av praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i vårdmiljö.

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på Geriatriken!