Vård hos oss

Skulle du behöva vård hos oss kontaktar din husläkare, ambulanspersonal eller någon av sjukhusens akutmottagning oss. Även sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa dig till oss för uppföljning och rehabilitering efter till exempel en operation.

Du behöver en remiss

Din vårdcentral gör en första bedömning och avgör om ditt tillstånd kräver vård hos oss. Om så är fallet skickar vårdcentralen en remiss till oss och när vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.

Kognitiva mottagningar

På båda våra kliniker finns kognitiva mottagningar (minnesmottagningar). Mottagningen gör en så kallad utökad minnesutredning efter du först gjort en basal minnesutredning på vårdcentral.

Osteoporosmottagning

Osteoporosmottagningen på Sabbatsbergsgeriatriken är en specialistmottagning för dig över 50 år med konstaterad eller ökad risk för benskörhet. Vi utreder och behandlar dig som bor inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö. Till oss är du välkommen efter remiss från din läkare.