Vård hos oss

I den geriatriska vården finns ett förhållningssätt som bygger på en helhetssyn av äldre och sköras behov. Vi som jobbar här är specialister på de akuta och kroniska sjukdomarna som kan uppstå till följd av åldrande.

Med lång erfarenhet och hög medicinsk kompetens planerar vi din vård i samråd med dig och dina närstående. I samband med inskrivning gör vi en individuell vårdplan med rehabiliteringsmål som är anpassade efter dina behov och förutsättningar.

Samarbete mellan olika professioner i team

På våra geriatriska kliniker samarbetar vi inom olika vårdområden. Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team. I varje team finns en läkare för att ge dig heltäckande vård och omvårdnad.

Trygg utskrivning 

För att din utskrivning från oss ska bli så trygg som möjligt kartlägger vi redan vid inskrivning vilka hjälpinsatser som du utifrån ditt hälsotillstånd kan komma att behöva från din kommun och primärvården efter att din vårdtid hos oss är slut.

Skulle du behöva vidare stöd och hjälp får du och dina anhörig delta i ett så kallat vårdplaneringsmöte. Mötet sker hos oss tillsammans med en biståndshandläggare från din kommun. Det är alltid du som tar ställning till och bestämmer vilka insatser du vill tacka ja eller nej till. 

Förstärkt utskrivning 

Förstärkt utskrivning ska underlätta och kvalitetssäkra övergång mellan olika vårdformer för dig som har störst behov av vårt geriatriska team efter att din vårdtid hos oss är slut.

Tackar du ja till Förstärkt utskrivning får du ett hembesök av oss någon gång inom 24 till 72 timmar efter din hemgång. Det är ditt behov som styr när hembesöket av oss sker.

Under hembesöket följer vi upp ditt hälsotillstånd och eventuella behov av hjälpmedel, läkemedel och förbrukningsmaterial. Vi håller kontinuerlig kontakt med din husläkarmottagning och andra vårdgivare som är viktiga för din trygghet och säkerhet i hemmet.

Genom Förstärkt utskrivning får du med dig ett direktnummer hem som du kan ringa dygnet runt för att prata med oss. Med din tillåtelse ska telefonnumret kunna delas till dina närstående och eventuella omsorgsarbetare från kommunen.

 

Hur får jag vård?

För att få vård hos oss behöver du en remiss. Din vårdcentral gör en första bedömning och avgör om ditt tillstånd kräver vård hos oss. Om så är fallet skickar vårdcentralen en remiss till oss. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.