Vård hos oss

I den geriatriska vården finns ett förhållningssätt som bygger på en helhetssyn av äldre och sköras behov. Vi som jobbar här är specialister på de akuta och kroniska sjukdomarna som kan uppstå till följd av åldrande.

Med lång erfarenhet och hög medicinsk kompetens planerar vi din vård i samråd med dig och dina närstående. I samband med inskrivning hos oss gör vi en individuell vårdplan med rehabiliteringsmål som är anpassade efter dina behov och förutsättningar.

Samarbete mellan olika professioner i team

På våra geriatriska kliniker samarbetar personal inom olika vårdområden. Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team. I varje team finns alltid en läkare för att ge dig heltäckande vård och omvårdnad.

Trygg utskrivning 

För att din utskrivning från oss ska bli så trygg som möjligt kartlägger vi vilka hjälpinsatser som du utifrån ditt hälsotillstånd eventuellt kommer att behöva från din kommun och primärvården.

Skulle du behöva vidare stöd och hjälp får du och dina anhörig delta i ett så kallat vårdplaneringsmöte. Mötet sker hos oss tillsammans med en biståndshandläggare från din kommun. Det är alltid du som tar ställning till och bestämmer vilka insatser du vill tacka ja eller nej till. 

Lyssna på en podd om åldrande och att åldras

Tillsammans med Julia Hamilton, sjukgymnast på Sabbatsbergsgeriatriken, tar podden Funka olika reda på hur åldrandet påverkar oss alla. Vad händer med oss fysiskt och psykiskt, och stämmer det till exempel att våra öron och näsor växer hela livet?

Hur får jag vård?

För att få vård hos oss behöver du en remiss. Din vårdcentral gör en första bedömning och avgör om ditt tillstånd kräver vård hos oss. Om så är fallet skickar vårdcentralen en remiss till oss. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.