Inför din utskrivning

När det är dags för utskrivning från oss vill vi se till att du får den fortsatta hjälp du för tillfället behöver.

Det gäller hjälp både från din kommun med till exempel hemtjänst och korttidsboende men också hjälp från primärvården som till exempel din vårdcentral och distriktssköterska.

Vi samlar in de uppgifter vi kan under din vårdtid hos oss, både från dig och närstående men också från de aktörer du tidigare fått hjälp av för att bedömningen inför din utskrivning ska bli så rätt som möjligt.

Det är alltid du som tar ställning till vilka fortsatta insatser du vill tacka ja eller nej till.