Välkommen till osteoporosmottagningen

Osteoporosmottagningen är en specialistmottagning för dig över 50 år med konstaterad eller ökad risk för osteoporos, även kallad benskörhet.

Till oss är du välkommen efter att du varit på en vårdcentral/husläkarmottagning och fått en remiss från läkare.

Osteoporos (benskörhet) är en sjukdom som drabbar skelettet med minskad benmassa/bentäthet som följd, och leder till försvagad benvävnad samt ökad risk för frakturer.

En fraktur efter förhållandevis lindrigt fall är oftast första symtom på att osteoporos utvecklats. Även minskad längd och långdragna ryggsmärtor kan vara tecken på benskörhet.

Diagnosen osteoporos ställs vid ett läkarbesök här på kliniken med hjälp av blodprover, bentäthetsmätning och genomgång av riskfaktorer. Vid diagnos får du förslag på förebyggande behandling, allt från livsstilsråd till läkemedelsbehandling.

Idag finns effektiva läkemedel som ökar bentätheten, stärker skelettet och på längre sikt kraftigt minskar risk för nya smärtsamma frakturer.

Patienter som är inlagda för en fraktur på en vårdavdelning hos oss på Sabbatsbergsgeriatriken påbörjar en benskörhetsutredning och blir erbjuden vidare utredning och/eller behandling.

Vi utreder och behandlar osteoporos främst för dig som bor inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö. 

Vi erbjuder även osteoporosskola, se reportage här.

Osteoporosmottagningen

Osteoporosmottagningen är en specialistmottagning för personer över 50 år med konstaterad eller ökad risk för osteoporos

Telefonnummer: 08-123 380 41
Telefontider: Måndag-fredag 8.30-9.30
Öppettider: Måndag-fredag 8-16.30

Enhetschef: Susanne Jansson Englund
Ansvarig läkare: Kristina Ekstrand

Våra e-tjänster
Hitta till oss

Information till dig som är remittent