Välkommen till osteoporosmottagningen

Osteoporosmottagningen är en specialistmottagning för dig över 50 år med konstaterad eller ökad risk för osteoporos, även kallad benskörhet. Till oss är du välkommen efter remiss från läkare.

Osteoporos är en sjukdom som drabbar skelettet med minskad benmassa/bentäthet som följd, och leder till försvagad benvävnad samt ökad risk för frakturer. En fraktur efter förhållandevis lindrigt fall är oftast första symtom på att osteoporos utvecklats. Även minskad längd och långdragna ryggsmärtor kan vara tecken på benskörhet.

Diagnosen osteoporos ställs vid ett läkarbesök här hos oss med hjälp av blodprover, bentäthetsmätning och genomgång av riskfaktorer. Vid diagnos får du förslag på förebyggande behandling, allt från livsstilsråd till läkemedelsbehandling. Idag finns mycket effektiva läkemedel som ökar bentätheten, stärker skelettet och på längre sikt kraftigt minskar risk för nya smärtsamma frakturer.

Patienter som är inlagda för en fraktur på en vårdavdelning hos oss på Sabbatsbergsgeriatriken påbörjar en benskörhetsutredning och blir erbjuden vidare utredning och/eller behandling.

Vi utreder och behandlar osteoporos främst för dig som bor inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö. Till oss är du välkommen efter att du varit på en vårdcentral/husläkarmottagning och fått en remiss från läkare där.

Information till dig som är remittent