Våra avdelningar

Med bred erfarenhet och djup kunskap erbjuder vi geriatrisk utredning, vård, rehabilitering och behandling med både dig och dina närstående i centrum.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar tillsammans i ett team runt dig för att ge en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt. På kliniken har vi också tillgång till dietist, kurator och logoped. 

Avdelning 3

Avdelning 3 är en allmängeriatrisk vårdavdelning med inritning mot kognitiv medicin

Våra patienter är i huvudsak är över 65 år och har åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdom, KOL, ortopediska diagnoser och infektionssjukdomar och/eller behöver en kortare tids rehab efter akutsjukvård. På avdelning 3 är det en lugnare atmosfär med färre antal patienter för att skapa trygghet för dig med kognitiv sjukdom.

Enhetschef: Maria Wallberg
Telefonnummer: 08-123 380 35

Avdelning 4

Avdelning 4 är en allmängeriatrisk vårdavdelning med inriktning mot strokerehabilitering

Våra patienter är i huvudsak över 65 år och har åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdom, KOL, ortopediska diagnoser och infektionssjukdomar och/eller behöver en kortare tids rehab efter akutsjukvård.

På avdelning 4 finns speciell kompetens för dig med behov strokerehabilitering.

Enhetschef: Maria Ardstål Botan
Telefonnummer: 08-123 387 04

Avdelning 5

Avdelning 5 är en allmängeriatrisk vårdavdelning

Våra patienter är i huvudsak är över 65 år och har åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdom, KOL, ortopediska diagnoser och infektionssjukdomar och/eller behöver en kortare tids rehab efter akutsjukvård.


Enhetschef: Karin Hofgård
Telefonnummer: 08-123 380 32

Avdelning 6

Avdelning 6 är en allmängeriatrisk vårdavdelning

Våra patienter är i huvudsak över 65 år och har åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdom, KOL, ortopediska diagnoser och infektionssjukdomar och/eller behöver en kortare tids rehab efter akutsjukvård.

Enhetschef: Johanna Larsson
Telefonnummer: 08-123 387 06

Avdelning 7

Avdelning 7 är en allmängeriatrisk vårdavdelning

Våra patienter är i huvudsak över 65 år och har åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdom, KOL, ortopediska diagnoser och infektionssjukdomar och/eller behöver en kortare tids rehab efter akutsjukvård.Enhetschef: Pia Damsgaard Jensen
Telefonnummer: 08-123 380 39

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A i Jakobsberg.