Våra avdelningar

Med bred erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi geriatrisk vård och behandling med både dig och dina närstående i centrum. Vi har tre vårdavdelningar för vård dygnet runt. Vi erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar tillsammans i ett team runt dig för att ge en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt. På kliniken har vi också tillgång till dietist, kurator och logoped. 

Avdelning 4A/4B

Avdelning 4A/4B är en allmängeriatrisk vårdavdelning med inriktning mot stroke och kognitiv medicin. Våra medarbetare har specialutbildning inom stroke och rehabilitering efter stroke. 

Avdelning 4A

Telefonnummer: 08-123 380 35
Enhetschef: Maria Wallberg

Avdelning 4B

Telefonnummer: 08-123 387 04
Enhetschef: Maria Ardstål

Avdelning 5

Avdelning 5 är en allmängeriatrisk vårdavdelning. Till vår allmängeriatriska avdelning tar vi emot dig som inte hör till någon av de övriga geriatriska avdelningarna. På avdelningen samarbetar personal inom olika vårdområden i team.

Telefonnummer: 08-123 380 32
Avdelningschef: Karin Hofgård

Avdelningar 6A/6B

Avdelning 6A/6B är allmängeriatriska vårdavdelningar. Till våra allmängeriatriska avdelningar tar vi emot dig som inte hör till någon av de övriga geriatriska avdelningarna. På avdelningarna samarbetar personal inom olika vårdområden i team. 

Avdelning 6A

Telefonnummer: 08-123 387 06
Enhetschef: Johanna Larsson

Avdelning 6B

Telefonnummer: 08-123 380 39
Enhetschef: Pia Damsgaard Jensen

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A i Jakobsberg.