Det här är geriatrik

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

Ju äldre du blir, desto större blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall. 

Kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar och det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor. Det kallas för åldersskörhet.

De flesta som vårdas på geriatriken är äldre som har drabbats av en akut försämring, men också yngre med liknande besvär kan behöva geriatrisk vård.

Multiprofessionella team samarbetar 

Geriatriken ser till hela patientens behov och arbetar i så kallade multiprofessionella team som samarbetar runt patienten. I ett team ingår bland andra sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Om behov finns också tillgång till dietist, kurator och logoped.

Utredning och behandling av minnessjukdom 

Inom geriatriken görs också fördjupade minnesutredningar. Det är din vårdcentral eller annan vårdgivare som gör en första grundläggande minnesutredning. Om din läkare bedömer att du behöver fortsatt utredning skickar läkaren en remiss till oss. Därefter skickar vi en kallelse hem till dig med tid att besöka oss på vår kognitiva mottagning.