Välkommen till Sabbatsbergsgeriatriken

Välkommen till Sabbatsbergsgeriatriken

Vi är specialiserade på geriatrisk vård och erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering av äldre i såväl öppen- som slutenvård.

Vi erbjuder

Vi är specialister på geriatrisk vård och rehabilitering och erbjuder utredning, behandling och omvårdnad av äldre över 65 år i både öppen- och slutenvård.

Våra vårdavdelningar har viss inriktning mot hjärtsvikt/KOL, ortopediska åkommor, stroke och kognitiv sjukdom. En av avdelningarna är särskilt anpassad för patienter som bär på MRSA, en bakterie som är motståndskraftig mot flera sorters antibiotika.

Alla våra avdelningar har ett brett akutgeriatriskt grunduppdrag och tar emot dig som patient som försämrats i din kroniska sjukdom eller nyinsjuknat med akuta besvär av olika slag.

Vi har möjlighet till intag dygnet runt. Dagtid finns tillgång till röntgen och dygnet runt provtagning. 

Till oss kommer du efter remiss från din läkare.

Information till dig som får vård hos oss

  • Wi-Fi/gästnätverk finns 
  • TV finns i dagrummen
  • Om möjligt, lämna värdesaker hemma
  • Klädskåp finns vid din sängplats
  • Se till att det finns kläder och skor inför hemgång
  • Doftande blommor och parfymer är inte tillåtna
  • Levande ljus är inte tillåtna
  • Foto- och filmförbud gäller i våra lokaler

Jobba hos oss

Geriatriken utvecklas snabbt och är framtidens vård. Här får du stora karriär- och utvecklingsmöjligheter i ett tätt samarbete med bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och dietister.

Patienten i fokus

Förstärkt utskrivning

Förstärkt utskrivning ska underlätta och kvalitetssäkra övergång mellan olika vårdformer för dig som har störst behov av vårt geriatriska team efter att din vårdtid hos oss är slut.

Service på sjukhuset

På Sabbatsbergs sjukhus finns det restaurang med kombinerat café och kiosk som har öppet måndag-fredag 7-16. 

Välkommen!

 

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen att jobba med oss på Sabbatsbergsgeriatriken!