Förstärkt utskrivning

Förstärkt utskrivning ska kvalitetssäkra din utskrivning från oss genom att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för dig och dina närstående.

Förstärkt utskrivning ska underlätta övergången mellan olika vårdformer för dig som har störst behov av vårt geriatriska team, efter att din vårdtid hos oss är slut.

Du tar själv ställning till om du vill ha Förstärkt utskrivning. Tackar du ja till det får du ett hembesök av oss någon gång inom 72 timmar efter din hemgång, det är ditt behov som styr när hembesöket sker. 

Under hembesöket följer vi upp ditt hälsotillstånd och eventuella behov av hjälpmedel, läkemedel och förbrukningsmaterial. Vi håller kontinuerlig kontakt med din husläkarmottagning och andra vårdgivare som är viktiga för din trygghet och säkerhet i hemmet.

Genom Förstärkt utskrivning får du vid utskrivning med dig ett direktnummer hem som du kan ringa dygnet runt för att prata med oss. Med ditt samtycke ska telefonnumret kunna delas till dina närstående och eventuella omsorgsarbetare från kommunen.