För dig som är närstående

Vi vill gärna att du som är närstående till våra patienter är delaktig i deras vård. Dock krävs alltid samtycke från patienten. 

Det är av största värde att vi får veta hur din närstående kände sig och fungerade före sjukhusvistelsen. Det ökar chansen för att vi ska kunna ge en så bra vård som möjligt.

Har du möjlighet att delta i planeringen av din närståendes vård kan det vara ett stort stöd. Du får information om din närståendes sjukdom och vård genom  tjänstgörande sjuksköterska, som också kan förmedla kontakt med läkare om du önskar.

Du kan också få stöd

Många praktiska men även själsliga frågor kan uppstå när en närstående blir sjuk. Hos oss kan du få hjälp av kurator om du har behov av det.

Är din närstående så allvarligt sjuk att du behöver ta ledigt från arbetet för att vara hos honom eller henne, kan du få närståendepenning från Försäkringskassan. Prata mer med oss om du har frågor kring det.