Återbesöksmottagning

På vår återbesöksmottagning erbjuder vi återbesök efter vårdtillfälle i syfte att skapa trygghet för patienten och närstående, säkerställa en god vårdkvalitet efter slutenvårdstillfälle och förebygga en tidig återinläggning.

Vid vårdtillfället bedöms patienten utifrån helhetssyn med ett teambaserat arbetssätt. I det geriatriska teamet samverkar sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist.

Återbesök inom fyra veckor kan erbjudas inför utskrivning, i första hand de som bor i vårt upptagningsområde (Kungsholmen, Lidingö, Norrmalm och Östermalm) och som skrivs ut till eget boende.

De patienter som erbjuds återbesök kan exempelvis ha vårdats för hjärtsvikt, KOL eller ha påbörjat en utredning av kognitiv svikt.

Återbesöket bokas och informeras om i samband med utskrivningssamtalet. Kallelse till mottagningen, trygghetskvitto samt aktuell läkemedelslista är del av den skriftliga information som patienten får med sig vid utskrivning.

På återbesöket träffar patienten läkare och sjukgymnast/fysioterapeut. Vid återbesöket har vi möjlighet att på nytt bedöma medicinskt status och vid behov justera medicinsk behandling, utvärdera aktivitetsgrad och hjälpmedelsbehov samt ge upprepad information.

Om försämring och behov av inneliggande vård kommer fram vid återbesöket kan vi återinlägga på vårdavdelning.

Om återinläggningsmöjlighet direkt från hemmet kan du läsa mer om på Återinläggning inom 30 dagar.

 

Återbesöksmottagning

På vår återbesöksmottagning erbjuder vi återbesök efter vårdtillfället i syfte att skapa trygghet för patienten och närstående, säkerställa god vårdkvalitet efter slutenvårdstillfälle och förebygga en tidig återinläggning.

Telefonnummer: 08-123 38041
Telefontid: Måndag-fredag 9.30-10.30
Öppettider: Måndag-fredag 8-16.30

Enhetschef: Susanne Jansson Englund

Våra e-tjänster
Hitta till oss