Återinläggning inom 30 dagar

Återinläggning innebär att vi erbjuder dig som är skör och äldre återinläggning direkt till en vårdavdelning inom 30 dagar efter utskrivning.

Det är ansvarig överläkare, som inför utskrivning från vårdavdelning, bedömer ett eventuellt behov av möjlighet till återinläggning direkt från hemmet. Skörhet, aktuellt medicinskt tillstånd och tidigare täta sjukvårdskontakter vägs in i bedömningen.

Om läkaren gör bedömning att återinläggning kan bli aktuell kontaktar vi patienten och/eller närstående per telefon cirka 3-4 dagar efter utskrivning från oss. Patienten och närstående får också muntlig och skriftlig information om återinläggning via Trygghetskvittot, där också telefonnummer till avdelningen finns med.

Avdelningen förmedlar kontakt

När återinläggning kan bli aktuell tar patienten och/eller närstående, distriktssköterska eller primärvårdsläkare, kontakt med oss på den avdelning som patienten skrivits ut ifrån. Avdelningen förmedlar då kontakt med ansvarig överläkare (dagtid) eller bakjour (jourtid) för råd, bedömning och beslut om återinläggning.

Transport till oss ombesörjs av patienten eller närstående och vi stöttar vid behov med information och kontaktvägar om det skulle vara aktuellt med liggande sjuktransport eller ambulans.