För dig som är patient

Vårt mål är att du utifrån dina förutsättningar ska må så bra som möjligt och att du kan vara delaktig i din vård.

Vid stigande ålder måste hänsyn ofta tas till flera sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vi anpassar därför medicinsk behandling och träning efter dina behov och förutsättningar.

Planering av din vård

Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din vård. Till exempel om du har en risk för att falla, drabbas av trycksår eller undernäring. 

  • Om du har behov av gånghjälpmedel som till exempel rollator eller käpp hjälper vi dig med att prova ut ett lämpligt sådant.
  • Har du svårigheter med tal eller sväljförmåga kan du få träffa en logoped, en person som är specialiserad just inom det området.
  • Många praktiska, men även själsliga frågor, kan uppstå vid sjukdom. Hos oss finns också möjlighet att få prata med en kurator.
  • Vi gör alltid en genomgång av din medicinlista om du har en sådan. Våra läkare kan ta bort eller lägga till läkemedel för att du ska få den mest ändamålsenliga och effektiva behandlingen.

Hjälp och vård hemma

Tillsammans med dig planerar vi vården så att din hemgång från oss blir så trygg och bra som möjligt. Om du har behov av medicinsk uppföljning kan vi, med ditt samtycke, skicka information från oss till din läkare.

Under din vårdtid gör vi en bedömning av vilka hjälpmedel du behöver ha med dig hem. Om det är aktuellt med fortsatt träning när du är hemma, tar vi kontakt med ett rehabiliteringsteam som kommer och besöker och hjälper dig i din bostad.

Vårdplaneringsmöte med biståndshandläggare

Om du behöver mer hjälp efter din vårdtid hos oss har vi ett så kallat vårdplaneringsmöte på kliniken. Mötet har vi tillsammans med en biståndshandläggare från din kommun och det är alltid du som bestämmer vilka fortsatta insatser du tackar ja eller nej till.