Om oss

Dina behov och din trygghet är vår viktigaste uppgift.

Utvecklat teamarbete

Inom geriatriken har vi ett utvecklat teamarbete, där vi i många olika yrkesgrupper arbetar efter ett förhållningssätt som bygger på en helhetssyn av dig som är äldre. Vi satsar på nytänkande och ständigt förbättringsarbete.

Med lång erfarenhet och hög medicinsk kompetens planerar vi din vård i samråd med dig och dina närstående, efter dina behov. Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig under rubriken Vård hos oss