Rutiner för besök hos oss

Det är viktigt att du följer våra rutiner när du önskar besöka närstående som vårdas på Sabbatsbergsgeriatriken. Kontakta avdelningen och ta reda på vad som gäller på den avdelning du vill besöka.

Vid besök på vårdavdelning gäller följande:

  • Som besökare ska du vara helt symtomfri.
  • Om besöket inte kan ske utomhus får patienten ta emot maximalt 1-2 besökare inne på enskilt patientrum eller i den lokal som vårdpersonalen anvisar.
  • Det är inte tillåtet för besökare att röra sig fritt i korridorer eller avdelningens allmänna utrymmen.
  • Besök sker under besökstiden kl 14-18 och måste anmälas i förväg till patientansvarig sjuksköterska eller koordinator på avdelningens angivna telefonnummer.

När besökare kommer till avdelningen gäller följande:

  • Kom enbart till avdelningen om du har en i förväg bokad tid och är symtomfri.
  • Kontakta personal innan du går in på avdelningen som kontrollerar att du har en bokad tid för besök samt instruerar dig om de förhållningsregler som gäller inne på avdelningen.
  • Alla besökare spritar händerna innan de går in på avdelningen.
  • Alla besökare ska erbjudas munskydd. Detta tillhandahålls av personal till besökare innan man går in på avdelningen.
  • Vistelse sker enbart på patients rum eller i anvisad lokal under besöket på avdelningen. Det vill säga att det ej är tillåtet att röra sig fritt på avdelningens ytor.

Om besöksreglerna inte efterföljs trots tillrättavisning kan du som besökare vänligen ombes att lämna avdelningen.

Ytterligare restriktioner kan ske med kort varsel beroende på smittläget eftersom extra försiktighet bör råda då vi vårdar sköra äldre. Kontakta gärna enheten där din närstående vårdas inför ditt besök, för information om det tillkommit ytterligare besöksrestriktioner.

Välkommen.