Gör din praktik hos oss

Är du student? Varmt välkommen att utbilda dig hos oss.

Det är viktigt att du får ut det bästa och mesta av din praktik. Därför arbetar vi problemorienterat med fokus på ditt lärande, både individuellt och tillsammans med andra. Hos oss får du träna både praktiska färdigheter och få tid för teoretisk reflektion. Alltid direkt i vårdmiljö och med en professionell handledare. Du som är student är varmt välkommen till oss för:

- Verksamhetsförlagd utbildning – VFU 
- Arbetsförlagt lärande – APL 
- Lärande i arbete – LIA

Eget ansvar i vårdteamet

Att du tar eget ansvar för ditt lärande och deltar aktivt i arbetet är av stor vikt. I det ingår att du får ha direktkontakt med patienter, närstående och hela vårdteamet.

Vår målsättning är att du ska känna dig välkommen och sedd hos oss. Men förstås också att du ska trivas hos oss och få ökade kunskaper och nya erfarenheter inför din blivande arbetsroll.

Så här söker du praktikplats

Det är din skola som söker plats åt dig. Är skolan ansluten till KLIPP så skickar skolans samordnare en ansökan genom det systemet. 

Är du läkarstuderande?

Om du är läkarstuderande får du din placering genom din kurssekreterare. 

Telefonnummer till kontaktpersoner på respektive verksamhet når du via Karolinska institutets webbplats, ”Moment åldrande” - grundutbildning klinisk medicin. 

ki.se