Rutiner för besök hos oss

Det är viktigt att du följer våra rutiner när du vill besöka närstående som vårdas hos oss. Eftersom vi vårdar patienter med särskild risk är det extra viktigt att våra besökare känner sig helt friska och följer våra besöksrutiner.

  • Våra besökstider är vardagar klockan 15-19 och helger 13-17
  • Vid fler än 2 besökare, var vänlig kontakta avdelningen innan besöket.
  • Besökare hänvisas till anvisad plats.
  • Du får inte ha symtom, som till exempel hosta, snuva eller feber.
  • Munskydd rekommenderas, undantag gäller för barn under 6 år.
  • Bär gärna munskydd redan när du kommer, men det finns också munskydd att få på avdelningen.
  • Sprita händerna med handsprit både före och efter besöket.
  • För toalettbesök hänvisar vi till besökstoaletterna.
  • I händelse av smittspridning på avdelningen kan ett totalt besöksförbud tillfälligt införas.

Välkommen!