Gratulerar medarbetare till specialistkompetens inom Äldres hälsa

Den 20 december 2021 tog Julia Hamilton, Sabbatsbergsgeriatriken, examen som specialistsjukgymnast inom Äldres hälsa efter tre års studier. Det är en akademisk kompetens på magisternivå och klinisk handledning på geriatrisk klinik.

Julia visar upp sitt diplomRedan på grundutbildningen till sjukgymnast visste Julia att hon ville jobba med äldre personer och eventuellt bli specialist inom området.

Skriver sin egen studieplan utifrån målen i utbildningen

Specialistutbildningen anordnas av fysioterapeuternas fack- och professionsförbund Fysioterapeuterna till skillnad från specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor.

— Innan utbildningsstart skriver du också din egen unika och personliga utbildningsplan mot de uppsatta målen i utbildningen, planen godkänns sedan av en specialistkommitté och när den är godkänd har du tre år på dig att bli klar med utbildningen, berättar Julia Hamilton.

Största delen i den treåriga specialistutbildningen är den kliniska handledningen där man jobbar med sin kliniska kompetens inom det valda området med en handledare som själv är specialist och yrkesverksam.

— Vem jag ville ha som handledare vid en eventuell framtida specialiseringen visste jag också redan på min grundutbildning då jag gjorde min fördjupning inom geriatrik termin sex, säger Julia Hamilton.

Pandemin har försvårat

På grund av pandemin och svårigheterna att komma ut till andra verksamheter tog Julias utbildning i praktiken fyra år. För en del i specialistutbildningen är just att besöka andra vårdområden och utbyta erfarenheter där man också jobbar med äldres hälsa men på andra sätt, till exempel inom primärvården eller på äldreboenden vilket var svårt att få till stånd på grund av restriktioner och pandemin.

Äldres hälsa är komplex med många utmaningar

Komplexiteten hos äldre med flera kroniska sjukdomar kräver både en bred och djup kompetens, något som Julia fått med sin specialistutbildning.

— Du måste se hela människan och till exempel inte bara en fraktur, om det är det handlar om. Du behöver se livssituationen som helhet och vilken person det är som du har framför dig, menar Julia Hamilton.

De senaste åren har Julia jobbat på en rehabiliteringsavdelning efter ortopedisk kirurgi då patienten till exempel fått en ny höftled, kanske efter ett fall i hemmet.

— Min roll är då att lära patienten att gå på nytt med vissa hjälpmedel, stärka muskler och förbereda kroppen att börja om från början – hur ska jag nu gå och röra mig med en ny höftled, berätta Julia Hamilton

Andra arbetsområden för en specialistsjukgymnast kan vara kvalitetsarbete, implementera evidensbaserade arbetssätt och nya metoder, utveckla riktlinjer och vårdprogram och ta hand om svårare fall. Men man kan också vara bollplank, utbilda och handleda kollegor under specialistutbildning.

Än så länge är specialistkompetens inom Äldres hälsa för sjukgymnaster relativt nytt men i takt med att den geriatriska vården blir alltmer specialiserad ökar också behovet av specialister.

Jobbar i tvärprofessionella team runt varje patient

För att bättre lösa alla utmaningar som Julia och hennes kollegor möter jobbar man effektivt i tvärprofessionella team. I ett team ingår bland andra sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Om behov finns kopplas också dietist, kurator och logoped på, alla yrkesverksamma inom geriatriken, men även utskrivningssamordnaren har en viktig roll som håller i den sociala planeringen inför utskrivning.

— Många studenter som jag träffar menar att det är här inom just geriatriken som man verkligen jobbar i team runt patienten, säger Julia Hamilton.

Alla möten med patienter och kolleger skapar arbetsglädje

— Alla möten är både givande och lärorika, du både ger och får tillbaka. Äldre personer är så tacksamma, men är också olika varandra. Man har levt ett helt liv och valt olika vägar som påverkar ens personlighet, funktionsnivå och sjukdomar.

Julia vill också lyfta fram alla kollegor på Sabbatsbergskliniken. Vi har en väldigt bra stämning här, vi är en liten klinik och har bra chefer.

— Allt detta tillsammans skapar både arbetsglädje, lust och energi inför varje ny arbetsdag, avslutar Julia Hamilton.

 

 

 

 

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen att jobba med oss på geriatriken!