Öppen utskrivning

Öppen utskrivning betyder att du kan ha rätt till återinläggning direkt till oss utan remiss efter din utskrivning.

Det är din ansvarige läkare som i samråd med övriga personalteamet beslutar om det är aktuellt för dig. Återinläggning direkt till oss kan bli aktuellt om du skulle försämras i din sjukdom. Då kan du eller din närstående ringa direkt till avdelningen för vidare planering.

Om det skulle bli aktuellt med öppen utskrivning för dig får du mer information om det vid din utskrivning.