Hur du söker vård

För att komma till oss behöver du en remiss. Vänd dig därför alltid först till din vårdcentral eller husläkare, de hjälper dig med en första bedömning och hänvisar dig till oss om det behövs.

Du som är i behov av vård dygnet runt är välkommen till någon av våra vårdavdelningar.

Behöver du läggas in akut kontaktar din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning oss. Även sjukhusens vårdavdelningar kan hänvisa dig till oss för uppföljning och rehabilitering.

Kognitiva mottagningar 

På både Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken finns kognitiva mottagningar (minnesmottagningar). Mottagningen gör en så kallad utökad minnesutredning efter remiss från din husläkare eller annan specialistläkare. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.

Osteoporosmottagning

Osteoporosmottagningen är en specialistmottagning för dig över 50 år med konstaterad eller ökad risk för benskörhet. Vi utreder och behandlar benskörhet främst för dig som bor inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö. Till oss är du välkommen efter remiss från läkare. Osteoporosmottagningen finns på Sabbatsbergsgeriatriken.