Rutiner för besök hos oss

Då vi vårdar patienter med särskild risk är det viktigt att våra besökare känner sig helt friska och följer de rekommendationer vi har.

  • Våra besökstider är vardagar 15-19, helger 13-17
  • Vi välkomnar max 2 besökare/dygn.
  • Du får inte ha symtom som till exempel hosta, snuva eller feber.
  • Munskydd ska bäras av alla, undantaget barn under 6 år.
  • Bär gärna munskydd redan när du kommer, men det finns också munskydd att få på avdelningen.
  • Sprita händerna med handsprit både före och efter besöket.
  • Besök tillåts endast i patientsalen och avstånd ska hållas till övriga patienter.
  • För toalettbesök hänvisar vi till besökstoaletterna.
  • I händelse av smittspridning på avdelningen kan totalt besöksförbud tillfälligt införas.