Välkommen till osteoporosmottagningen

Vi är en specialistmottagning för personer över 50 år med konstaterad eller ökad risk för osteoporos. Vi utreder och behandlar osteoporos hos personer boende främst inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö.

Osteoporos är en sjukdom som drabbar skelettet med minskad benmassa/bentäthet som följd, och leder till försvagad benvävnad samt ökad risk för frakturer. En fraktur efter förhållandevis lindrigt fall är oftast första symtom på att osteoporos utvecklats. Även minskad längd och långdragna ryggsmärtor kan vara tecken på benskörhet.

Diagnosen osteoporos ställs vid ett läkarbesök med hjälp av blodprover, bentäthetsmätning och genomgång av riskfaktorer. Vid diagnos föreslås förebyggande behandling, allt från livsstilsråd till läkemedelsbehandling.

Idag finns mycket effektiva läkemedel som ökar bentätheten, stärker skelettet och på längre sikt kraftigt minskar risk för nya smärtsamma frakturer.

Patienter som är inlagda för en fraktur på en vårdavdelning på Sabbatsbergsgeriatriken påbörjar en benskörhetsutredning och blir erbjuden vidare utredning och/eller behandling.

För att komma till oss behöver du en remiss från läkare.

Information till dig som är remittent

Information om att remittera till oss