Mentorskap för nya sjuksköterskor

- Ungefär en gång per månad träffar vi de nya sjuksköterskorna. I gruppen talar och reflekterar vi kring ett ämne som man enats om. Vi coachar sjuksköterskorna att nå deras mål, berättar Carina Wilow, sjuksköterska på kliniken.

Ämnen som kan komma upp under mentorskapsträffarna är hur det är att vara ny sjuksköterska vid kliniken, stress och stresshantering, men också ledarskap och vård av döende är samtalsämnen.

- Det finns många fina och bra fördelar med mentorskapet berättar sjuksköterskan Anna Lundgren, och här är vår lista:

  • De nya sjuksköterskorna använder oss mentorer som bollplank.
  • Vi coachar i svåra frågor som man annars inte vet med vem man ska tala med.
  • Mentorskapet skapar trygghet för den nya sjuksköterskan i sin sjuksköterskeroll.
  • Ger tid för reflektion.
  • Som ny få höra att man inte är ensam i sin situation.
  • Lär känna sjuksköterskor från andra avdelningar.
  • Lär känna oss specialister som den nyanställde alltid kan vända sig till för råd och stöd utanför mentorskapsträffarna.