Förstärkt utskrivning

Förstärkt utskrivning ska underlätta och kvalitetssäkra din utskrivning från oss. Vi vill med förstärkt utskrivning skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för dig och dina närstående.

Innan du blir utskriven från oss kommer en sjuksköterska och/eller läkare från avdelningen överens om en tid för ett uppföljande hembesök av oss under din första tid i hemmet. Under hembesöket följer vi upp ditt hälsotillstånd och ditt eventuella behov av hjälpmedel, läkemedel och förbrukningsmaterial.

När du är inskriven i förstärkt utskrivning får du ett direktnummer som du använda för att ringa till oss dygnet runt.

Undrar du något mer kring förstärkt utskrivning, är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar här.