Välkommen till kognitiva mottagningen

Välkommen till vår specialistmottagning för minnesutredningar. Du kommer till oss efter remiss från läkare på din vårdcentral eller husläkarmottagning.

Munskydd vid besök

Alla patienter och medföljande ska bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskydd redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. 

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss.

Telefonnummer 08-123 380 46

Telefontid 9-10 och 13-14

Om du är över 65 år har du möjlighet att genomgå en så kallad utvidgad minnesutredning hos oss. Du ska först ha genomgått en basal minnesutredning via din husläkare på vårdcentral eller hos annan behandlande läkare.

Vid en utvidgad utredning får du träffa olika yrkeskategorier och omfattningen av utredningen kan variera. I mottagningsteamet arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och neuropsykologer.

Vid ditt första besök får du träffa en läkare som tillsammans med dig lägger upp en plan för din utredning hos oss. Besöket tar ungefär en timme.

Utredningen består av en eller flera olika undersökningar och provtagningar och avslutas med ett återbesök till någon av våra specialistläkare.

Den totala utredningstiden från nybesök till återbesök kan vara 1-3 månader. Vid det första och det sista besöket hos läkare önskar vi om möjligt att en närstående följer med.

Du behöver en remiss från din husläkare eller annan behandlande läkare för att få komma till oss.

Vårt upptagningsområde är i första hand Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö.

Hur får jag vård?

För att få vård hos oss behöver du en remiss. Din vårdcentral gör en första bedömning och avgör om ditt tillstånd kräver vård hos oss. Om så är fallet skickar vårdcentralen en remiss till oss. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.

Välkommen att ringa oss om du har några frågor

Telefonnummer: 08-123 380 46

Telefontider: Måndag-fredag 9-10 och 13-14

Omvårdnadschef: Katarina Buchta

Ansvarig läkare: Miriam Hedin Yangbyn

Hitta till oss

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Remittentinformation