Sabbatsbergsgeriatriken

Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi geriatrisk vård och behandling med både patient och närstående i centrum.

Våra besöksrekommendationer

Då Sabbatsbergsgeriatriken vårdar patienter med särskild risk att utveckla svår covid-19-sjukdom tillämpar vi besöksrekommendationer.

Besöksrekommendationerna innebär att alla besök behöver avtalas i förväg. Det sker genom kontakt med koordinator/sjuksköterska på respektive avdelning.
När du avtalar besök får du anvisningar om antal besökare, besökets längd och tidpunkt, besöksrum samt förhållningsregler inne på avdelningen.

• Genomför besöket helst ensam
• Besökare ska inte ha feber eller andra förkylningsliknande symtom
• Munskydd ska bäras under hela besöket inne på avdelningen

För att avtala en besökstid i förväg, se kontaktinformation till oss under respektive avdelning till vänster på sidan.

Du som behöver vård dygnet runt är välkommen till oss. Vi har sex avdelningar för heldygnsvård och specialisering inom akutgeriatrik, geriatrisk ortopedrehabilitering samt geriatrisk strokebehandling. Du kommer till oss med remiss från din läkare.

Särskild avdelning för MRSA

Vi har också en särskild avdelning och ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som bär på MRSA. Avdelningen har sju vårdplatser.

Din läkare kontaktar oss

Om du skulle behöva läggas in akut kommer din läkare, ambulanspersonal eller akutmottagning att kontakta oss.

Om det skulle finnas behov av några dagars uppföljande sjukhusvård med rehabilitering och medicinsk uppföljning kan akutsjukhusens vårdavdelningar remittera till geriatriken.

Kognitiv mottagning 

Vi har en kognitiv mottagning (minnesmottagning) som utreder misstänkt demenssjukdom hos dig som är 65 år eller äldre. För att komma på utredning till oss behöver du först en remiss från din läkare. Remissen skickar din läkare till oss efter du gjort en så kallad basutredning. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har också uppdraget att leverera läkarinsatser i vissa kommunala särskilda boenden, (SÄBO).

Välkommen att kontakta oss

Sabbatsbergsgeriatriken, Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm

Telefonnummer
08-123 380 00

Fax
08-123 497 50

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller personuppgifter via e-post.

För dig som är remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss!

Våra intagnings­sköterskor och specialistläkare har hand om väntelistan och det aktuella platsläget vardagar mellan klockan 8-16.

Telefonnummer: 08-123 380 40
Fax: 010-255 91 40

Övriga tider går det bra att du kontaktar vår bakjour på telefonnummer 08-618 90 26.

Läs vanliga frågor och svar om remittering. 

Ledning för Sabbatsbergsgeriatriken

Hitta till oss

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Service på sjukhuset

På Sabbatsbergs sjukhus finns det restaurang med kombinerat café och kiosk som har öppet 07.00 - 16.00 måndag-fredag. 

För dig som kommer med bil finns det bra med parkeringsmöjligheter. Dels utanför huvudentrén till sjukhuset på Olivecronas väg 5, men också utanför ingången på Olivecronas väg 1.

Kommer du med kommunala transportmedel är tunnelbana/pendeltåg station Odenplan närmast. Besök sl.se för aktuell information.

Huvudentrén har öppet måndag-fredag 06:30-19.00 samt lördag-söndag 08.30-19.00. För besök övriga tider var god ring på porttelefonen till höger om entrén. 

Välkommen!