Sabbatsbergsgeriatriken

Vi är specialiserade på geriatrisk vård och erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering av äldre i såväl öppen- som slutenvård. Du kommer till oss med remiss från din läkare.

Våra besöksrekommendationer

Då Sabbatsbergsgeriatriken vårdar patienter med särskild risk att utveckla svår covid-19-sjukdom tillämpar vi besöksrekommendationer.

Besöksrekommendationerna innebär att alla besök behöver avtalas i förväg. Det sker genom kontakt med koordinator/sjuksköterska på respektive avdelning.
När du avtalar besök får du anvisningar om antal besökare, besökets längd och tidpunkt, besöksrum samt förhållningsregler inne på avdelningen.

• Genomför besöket helst ensam
• Besökare ska inte ha feber eller andra förkylningsliknande symtom
• Munskydd ska bäras under hela besöket inne på avdelningen

För att avtala en besökstid i förväg, se kontaktinformation till oss under respektive avdelning till vänster på sidan.

Våra vårdavdelningar har viss inriktning mot hjärtsvikt/KOL, ortopediska åkommor, stroke och kognitiv sjukdom. En av våra avdelningar är särskilt anpassad för patienter som bär på MRSA, en bakterie som är motståndskraftig mot flera sorters antibiotika.

Samtliga vårdavdelningar har även ett brett akutgeriatriskt grunduppdrag och tar emot dig som patient som försämrats i din kroniska sjukdom eller nyinsjuknat med akuta besvär av olika slag.

Vi har möjlighet till intagning dygnet runt. Dagtid finns röntgenundersökningar på plats och provtagning är tillgängligt dygnet runt. 

Öppenvård

Vår öppenvård erbjuder flera typer av mottagningar i första hand för dig som bor inom vårt geografiska upptagningsområde Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö.  

Din läkare kontaktar oss

Om du skulle behöva läggas in akut på någon av våra vårdavdelningar kommer din läkare, ambulanspersonal eller akutmottagning att kontakta oss.

Om det skulle finnas behov av några dagars uppföljande sjukhusvård med rehabilitering och medicinsk uppföljning kan akutsjukhusens vårdavdelningar remittera till oss på geriatriken.

Läkarinsatser i särskilda boenden

Vi har också uppdraget att leverera läkarinsatser i ett kommunalt särskilt boende (SÄBO) Löjtnantsgården.

Vi drivs i Region Stockholms regi.

Välkommen att kontakta oss

Sabbatsbergsgeriatriken, Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm

Telefonnummer
08-123 380 00

Fax
08-123 497 50

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller personuppgifter via e-post.

För dig som är remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss!

Våra intagnings­sköterskor och specialistläkare har hand om väntelistan och det aktuella platsläget vardagar mellan klockan 8-16.

Telefonnummer: 08-123 380 40
Fax: 010-255 91 40

Under jourtid kan du som remittent kontakta vår bakjour.

Läs vanliga frågor och svar om remittering. 

Ledning för Sabbatsbergsgeriatriken

Hitta till oss

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Service på sjukhuset

På Sabbatsbergs sjukhus finns det restaurang med kombinerat café och kiosk som har öppet 07.00 - 16.00 måndag-fredag. 

För dig som kommer med bil finns det bra med parkeringsmöjligheter. Dels utanför huvudentrén till sjukhuset på Olivecronas väg 5, men också utanför ingången på Olivecronas väg 1.

Kommer du med kommunala transportmedel är tunnelbana/pendeltågstation Odenplan närmast. Besök sl.se för aktuell information.

Huvudentrén har öppet måndag-fredag 06.30 - 19.00 samt lördag-söndag 08.30-19.00. För besök övriga tider var god ring på porttelefonen till höger om entrén. 

Välkommen!