Avdelning 6

Avdelningen är en allmängeriatrisk vårdavdelning.

Till den allmängeriatriska avdelningen tar vi emot dig som inte hör till någon av de övriga geriatriska avdelningarna. På avdelningen samverkar medarbetare från olika vårdområden.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar tillsammans med dig, för att ge dig en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt.

På kliniken har vi också tillgång till dietist, kurator och logoped.

I samband med din inskrivning gör vi tillsammans en individuell vårdplan med rehabiliteringsmål som är anpassade efter dina specifika behov.

Kontakta oss

Avdelning 6 A

Telefonnummer
08-123 387 06

Enhetschef: Johanna Larsson  
Bitr enhetschef: Ebba Bergman

Avdelning 6 B

Telefonnummer
08-123 380 39

Enhetschef: Pia Damsgaard Jensen
Bitr enhetschef: Emma Haern

Hitta till oss

Vi finns pÄ Jakobsbergs sjukhus, BirgittavÀgen 2A