Avdelning 5

Avdelning 5 är en allmängeriatrisk vårdavdelning.

Till den allmängeriatriska avdelningen tar vi emot dig som inte hör till någon av de övriga geriatriska avdelningarna. På avdelningen samarbetar personal inom olika vårdområden.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar tillsammans med dig, för att ge dig en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt.

På kliniken har vi också tillgång till dietist, kurator och logoped.

I samband med din inskrivning skapar vi en individuell vårdplan med rehabiliteringsmål som är anpassad efter dina specifika behov.

Kontakta oss

Välkommen att ringa avdelningens expedition om du har frågor.

Telefonnummer
08-123 380 32

Karin Hofgård

Enhetschef

Anette Jansson

Biträdande enhetschef

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A