Avdelning 4

Välkommen till avdelning 4. Avdelningen är en allmängeriatrisk vårdavdelning med inriktning mot stroke och kognitiv medicin.

Våra medarbetare på avdelningen har specialutbildning inom stroke och rehabilitering efter stroke. 

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar tillsammans i team med dig för att ge en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt.

På kliniken har vi också tillgång till dietist, kurator och logoped.

I samband med din utskrivning har vi ofta nära kontakt med din hemkommun och eventuellt andra vårdverksamheter.

Vård efter dina behov

Med lång erfarenhet och mycket kunskap kring att utreda, behandla, vårda och rehabilitera erbjuder vi dig en trygg och säker vård. Vården planerar vi tillsammans med dig och dina närstående.

Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team. I varje team finns alltid en läkare för att ge dig heltäckande vård och omvårdnad.

Kontakta oss

Avdelning 4 A

Telefonnummer
08-123 380 35

Enhetschef: Mathilda Edström Aronsson

Avdelning 4 B

Telefonnummer
08-123 387 04

Enhetschef: Maria Ardstål Botan

Hitta till oss

Vi finns pÄ Jakobsbergs sjukhus, BirgittavÀgen 2A