Jakobsbergsgeriatriken

Vi är specialiserade på att ge vård inom allmängeriatrik och strokerehabilitering.

Information om besök

Vi har besöksrestriktioner på alla våra vårdavdelningar för att skydda inneliggande patienter från covid-19.

Då en del av patienterna inte är fullvaccinerade tillåts normalt sett inga besök.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på avdelningen.

Med lång erfarenhet och mycket kunskap bedriver vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. Vi har tre vårdavdelningar och en minnesmottagning. 

Våra enheter

Avdelning 4, 5 och 6

Tre av våra avdelningar är allmängeriatriska vårdavdelningar och en är särskilt inriktad mot stroke och förvirringstillstånd. 

Du är välkommen till  någon av våra avdelningar, men behöver en remiss från vårdcentral eller husläkare för att komma hit.

Kognitiv mottagning (fd Minnesmottagning)

Vår Kognitiva mottagning vänder sig till personer med minnesproblem. Vi utreder misstänkt demenssjukdom och sviktande minnesförmåga. Vi vänder oss främst till patienter som är över 65 år.

Svårigheter med minnet kan ha många andra orsaker än demenssjukdom, men om utredningen visar att det skulle handla om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. En utredning hos oss tar cirka 1-3 månader.

Remiss

Du behöver en remiss från din läkare för att komma hit. När din läkare skickat remissen till oss får du en kallelse hem med dag och tid för ditt besök.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län. Vi har också ett områdesansvar för invånare i Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och vissa delar av Solna.

Vi har även ett uppdrag för läkarinsatser i särskilda boenden (SÄBO) i Järfälla.

Kontakta oss

Postadress
Jakobsbergs sjukhus
Jakobsbergsgeriatriken 
Box 4
177 21 Järfälla

Besöksadress
Birgittavägen 2A
Jakobsberg

Telefonnummer
08-123 400 00

Fax
08- 30 55 74

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A