Jakobsbergsgeriatriken

Välkommen till Jakobsbergsgeriatriken på Jakobsbergs sjukhus. Vi är specialiserade på att ge vård inom allmängeriatrik och strokerehabilitering till den äldre patienten.

Rutin för besök hos oss

  • Våra besökstider är vardagar 15-19, helger 13-17
  • Vi välkomnar max 2 besökare/dygn.
  • Du får inte ha symtom som till exempel hosta, snuva eller feber.
  • Munskydd ska bäras av alla, undantaget barn under 6 år. Bär gärna munskydd redan när du kommer, men det finns också munskydd att få på avdelningen.
  • Sprita händerna med handsprit både före och efter besöket.
  • Besök tillåts endast i patientsalen och avstånd ska hållas till övriga patienter, än den som besöks.
  • För toalettbesök hänvisar vi till besökstoaletterna på plan 2.
  • I händelse av smittspridning på avdelningen kan totalt besöksförbud tillfälligt införas.

Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. Vi har tre vårdavdelningar för vård dygnet runt och en kognitiv mottagning (minnesmottagning). 

Våra avdelningar

Avdelning 4, 5 och 6

Två av våra avdelningar är allmängeriatriska vårdavdelningar och en är särskilt inriktad mot stroke och förvirringstillstånd. 

Du är välkommen till någon av våra avdelningar, men behöver en remiss från vårdcentral eller husläkare.

 

Kognitiv mottagning (Minnesmottagning)

Vår kognitiva mottagning vänder sig till dig med minnesproblem. Vi utreder misstänkt demenssjukdom och sviktande minnesförmåga, främst hos dig som är över 65 år.

Svårigheter med minnet kan ha många orsaker. Men om en utredning visar att det skulle handla om en demenssjukdom är det viktigt att bedöma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling. En utredning hos oss tar mellan 1-3 månader.

Remiss

Du behöver en remiss från din vårdcentral eller husläkare för att komma till oss. När din läkare skickat remissen till oss skickar vi en kallelse hem till dig med dag och tid för besök hos oss.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för dig som bor i Stockholms län. Vi har också ett särskilt områdesansvar för dig som bor i Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och vissa delar av Solna.

Vi har även ett uppdrag för läkarinsatser i särskilda boenden (SÄBO) i Järfälla.

Kontakta oss

Postadress
Jakobsbergs sjukhus
Jakobsbergsgeriatriken 
Box 4
177 21 Järfälla

Besöksadress
Birgittavägen 2A
Jakobsberg

Telefonnummer
08-123 400 00

Fax
08- 30 55 74

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A