Jakobsbergsgeriatriken

Välkommen till oss på Jakobsbergsgeriatriken. Vi är specialiserade på att ge vård och behandling inom allmängeriatrik och strokerehabilitering till dig som är äldre.

Rutin för besök hos oss

  • Våra besökstider är vardagar 15-19, helger 13-17
  • Vi välkomnar max 2 besökare/dygn.
  • Du får inte ha symtom som till exempel hosta, snuva eller feber.
  • Munskydd ska bäras av alla, undantaget barn under 6 år. Bär gärna munskydd redan när du kommer, men det finns också munskydd att få på avdelningen.
  • Sprita händerna med handsprit både före och efter besöket.
  • Besök tillåts endast i patientsalen och avstånd ska hållas till övriga patienter.
  • För toalettbesök hänvisar vi till besökstoaletterna på plan 2.
  • I händelse av smittspridning på avdelningen kan totalt besöksförbud tillfälligt införas.

Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi geriatrisk vård och behandling med både dig och dina närstående i centrum. Vi har tre vårdavdelningar för vård dygnet runt och en kognitiv mottagning (minnesmottagning) för öppenvårdsbesök. 

Våra avdelningar 

Två av våra avdelningar är allmängeriatriska vårdavdelningar och en är särskilt inriktad mot stroke och förvirringstillstånd. 

Kognitiv öppenvårdsmottagning 

Vi har en kognitiv mottagning (minnesmottagning) som utreder misstänkt demenssjukdom hos dig som är 65 år eller äldre. För att komma på utredning till oss behöver du först en remiss från din läkare på vårdcentral/husläkarmottagning. Remissen skickar din läkare till oss efter du gjort en så kallad basutredning. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig.

Remiss

Du behöver en remiss från din läkare på vårdcentral, vårdavdelning på akutsjukhus eller från ambulans för att komma till någon av våra vårdavdelningar eller för att besöka vår kognitiva mottagning för minnesutredning. 

Samverkar med kommun och andra vårdgivare

Vårdtiden hos oss är vanligtvis relativt kort och därför börjar vi tidigt förbereda för hur hemgången ska bli så trygg som möjligt med fortsatt vård och omsorg i hemmet om ditt tillstånd kräver det. Vi samarbetar med din kommun och andra vårdgivare inför detta.

Områdesupptagning

Vi erbjuder geriatrisk vård för dig som bor i Stockholms län men vi har ett särskilt områdesansvar för dig som bor i Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och vissa delar av Solna.

Vi har ansvarar också för läkarinsatser på särskilda boenden (SÄBO) i Järfälla; Björken, Eken och Olovslund.

Vi drivs i Region Stockholms regi.

Kontakta oss

Postadress
Jakobsbergs sjukhus
Jakobsbergsgeriatriken 
Box 4
177 21 Järfälla

Besöksadress
Birgittavägen 2A
Jakobsberg

Telefonnummer
08-123 400 00

Fax
010-255 91 07

Ledning för Jakobsbergsgeriatriken

Hitta till oss

Vi finns på Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 2A

Service på sjukhuset

På Jakobsbergs sjukhus finns ett café som har öppet 08.00 - 17.00 måndag-fredag. Det finns också tillgång till apotek, frisör och fotvård.

För dig som kommer med bil finns det parkeringsmöjligheter utanför huvudentrén till sjukhuset.

Kommer du med kommunala transportmedel är pendeltågstation Jakobsberg närmast. Besök sl.se för aktuell information.

Huvudentrén har öppet måndag-fredag 06.30 - 19.00 samt lördag-söndag 08.30-19.00. För besök övriga tider var god ring på porttelefonen till höger om entrén. 

Välkommen!