Våra kliniker

Vi välkomnar dig som är äldre med åldersrelaterade sjukdomar. Du kommer till oss antingen via en remiss från din vårdcentral, direkt via ambulans eller efter att ha vårdats på akutsjukhus.

Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering på två kliniker i Stockholm:

Sammanlagt har vi drygt 200 vårdplatser med vård dygnet runt. Båda våra kliniker har även öppenvårdsmottagningar.

Vi erbjuder

Våra geriatriska vårdavdelningar erbjuder geriatrisk vård med bred kompetens dygnet runt. Några av våra avdelningar har också utökad specialkompetens inom ett sjukdomsområde.

Vi har kognitiva mottagningar (minnesmottagningar) som utreder och behandlar olika demenssjukdomar, men även osteoporosmottagning, och återbesöksmottagning. För att komma till våra mottagningar behöver du remiss från din läkare.

Många olika yrkesgrupper

Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper för att ge dig bästa möjliga vård och omvårdnad. Förutom läkare och sjuksköterskor finns även

  • undersköterskor
  • dietister
  • sjukgymnaster
  • logopeder
  • kuratorer
  • arbetsterapeuter. 

Vi tar också ofta emot elever och studenter som blir delaktiga i din vård.

Vi erbjuder också anhörigstöd.

För att komma till oss behöver du en remiss

Du som bor i Stockholmsregionen är välkommen att få geriatrisk vård hos oss men du behöver då en remiss. Remissen får du av din läkare om han/hon bedömer att du behöver geriatrisk specialistvård.

Information till dig som är remittent

Information till dig som är remittent