Våra kliniker

Vi välkomnar dig med åldersrelaterade sjukdomar. För att söka vård hos oss behöver du en remiss, den får du av din vårdcentral eller husläkarmottagning.

Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering på två kliniker i Stockholm:

Sammanlagt har vi drygt 200 vårdplatser med vård dygnet runt. Båda våra kliniker har även minnesmottagning.

Vi erbjuder

Våra geriatriska vårdavdelningar erbjuder geriatrisk vård med bred kompetens. Vissa avdelningar har även utökad specialkompetens inom ett sjukdomsområde.

Vi har också minnesmottagningar som utreder och behandlar olika demenssjukdomar. För att komma till en minnesmottagning behöver du remiss från din läkare.

Hos oss arbetar många olika yrkesgrupper för att ge dig bästa möjliga vård och omvårdnad. Förutom läkare och sjuksköterskor finns även

  • undersköterskor
  • dietister
  • sjukgymnaster
  • logopeder
  • kuratorer
  • arbetsterapeuter. 

Vi tar också ofta emot elever och studenter som blir delaktiga i din vård.

För att komma till oss behöver du en remiss

Du som bor i Stockholmsregionen är välkommen att få geriatrisk vård hos oss men du behöver då en remiss. Remiss får du av din läkare om han/hon bedömer att du behöver geriatrisk specialistvård.

Information till dig som är remittent