För studenter

Du är varmt välkommen att utbilda dig hos oss! 

Du som är student är varmt välkommen till oss för:

  • Verksamhetsförlagd utbildning – VFU
  • Arbetsförlagt lärande – APL
  • Lärande i arbete – LIA

För oss är det viktigt att du får ut det bästa och mesta av din praktik. Därför arbetar vi problemorienterat med fokus på ditt lärande. Både individuellt och tillsammans med andra.

Hos oss får du träna både praktiska färdigheter och få tid för teoretisk reflektion. Alltid direkt i vårdmiljö och med professionell handledare.

Eget ansvar i vårdteamet

För att du ska få ut det bästa och mesta av din praktik arbetar vi problemorienterat med fokus på ditt lärande. Både individuellt och tillsammans med andra.

Att du tar eget ansvar för ditt lärande och deltar aktivt i arbetet är av stor vikt. I det ingår direktkontakt med patienter, närstående och vårdteamet.

Vår målsättning är att du ska känna dig välkommen och sedd hos oss. Men också förstås att du ska trivas hos oss och få ökad kunskap inför din blivande arbetsroll.

Så här söker du praktikplats

Det är din skola som söker plats åt dig. Är skolan ansluten till KLIPP så skickar skolans samordnare en ansökan genom systemet.

Är du läkarstuderande?

Om du är läkarstuderande får du din placering genom din kurssekreterare.

Telefonnummer till kontaktpersoner på respektive verksamhet når du via Karolinska institutets webbplats, ”Moment åldrande” - grundutbildning klinisk medicin.